Giới hạn số lượng thẻ trong widget tag cloud WordPress

Nếu trang web WordPress của bạn có rất nhiều thẻ (và đang phát triển), bạn có thể phải vật lộn với danh sách lộn xộn trông có vẻ xấu bên trong tiện ích đám mây thẻ WordPress. Nhưng bạn muốn hiển thị số lượng thẻ giảm dần thay vì xóa widget, phải không?

Đoạn mã đơn giản này sẽ thực hiện một mẹo:

//Register tag cloud filter callback
add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit');
 
//Limit number of tags inside widget
function tag_widget_limit($args){
 
 //Check if taxonomy option inside widget is set to tags
 if(isset($args['taxonomy']) && $args['taxonomy'] == 'post_tag'){
  $args['number'] = 10; //Limit number of tags
 }
 
 return $args;
}

Thật đơn giản phải không! Chỉ cần dán đoạn mã này vào trong tệp functions.php của bạn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *