Quy trình thiết kế website tại WebGiaReAZ

 

 

TT

 

 

Nội dung

 

 

Công việc của bên Thiết kế web

 

 

Công việc của Khách hàng

 

 

Số ngày

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Thu thập thông tin thiết kế web

Trao đổi với khách hàng về các chức năng của web  

 

 

 

1

Tiếp nhận đề án

 

Bổ sung Nội dung của Đề án

 

 

Thống nhất nội dung và giá trị của dự án

 

 

2

 

 

Ký hợp đồng

 

 

Thanh toán chi phí đợt 1

 

 

1

 

 

3

 

 

Thiết kế giao diện

Triển khai thực hiện Theo dõi tiến độ triển khai Chuẩn bị nội dung chi tiết Chuẩn bị thông tin tên miền  

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Demo giao diện website

Gửi Demo Giao diện Duyệt Demo giao diện  

 

 

1

Chỉnh sửa giao diện Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
 

 

5

 

 

Lập trình web

Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung Theo dõi tiến độ triển khai  

 

Theo dõi tiến độ triển khai

 

 

5

 

 

6

 

 

Xuất bản (website chạy trên Internet)

 

 

Cho web chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần

 

 

Vận hành thử và thống nhất các, phản hồi ý kiến

 

 

1

 

 

 

8

 

 

 

Bàn giao

Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý  

 

 

1

 

 

Thanh toán chi phí xây dựng Website

 

 

9

 

 

Phát triển web

 

 

Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật

 

 

Chăm sóc website

 
Rate this page